Quan tài gỗ vàng tâm

Quan tài gỗ vàng tâm Gỗ Vàng Tâm là loại gỗ thường được sử dụng làm đồ thờ cúng, đồ tâm linh như quan, quách gỗ.